Kontakt


e-post:
kansli(a)autism.fi

Välkommen att bli medlem!

 

Som medlem får du föreningens medlemsbrev och Autism- och Aspergerförbundets tidning Autismi fyra gånger per år. Du får också möjlighet att delta i föreningsaktiviteterna. Dessutom stöder du föreningens verksamhet och gör det lättare för oss att förbättra villkoren för personer med autismspektrumtillstånd.

Medlemsavgiften är 25 euro/medlem eller familj per år.

Hantering av personuppgifter
Genom att fylla i formuläret samtycker du till att uppgifterna du skickar in registreras och behandlas av Finlands Svenska Autism och Aspergerförening.
Uppgifterna om dig samlas in för att kunna sprida sådan information och distribuera sådant material som kan kopplas till medlemskapet, till exempel utskick av medlemstidningen Autismi.

Länk till:
Dataskyddsbeskrivning för Finlands Svenska Autism och Aspergerföreningens medlems-och adressregister.

 

Om du vill bli medlem fyll i meddelandet här under och skicka iväg det. Skriv in din adress i meddelandefältet.

 

 

Skriv siffran 5 med bokstäver: