Föreningens verksamhetsområde har delats in i fyra självständiga regioner med egna verksamhetsbidrag; Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. 
Det mesta arbetet inom föreningen görs i dag på frivillig basis.

I föreningens styrelse finns förutom ordförande fem styrelsemedlemmar som kommer från olika delar av Svenskfinland. Föreningen strävar efter att i styrelsen ha medlemmar som representerar så många ålders- och autismspektrumkategorier som möjligt så att allas intressen bevakas: barn med autism, barn med Asperger syndrom, ungdomar med autism, ungdomar med Asperger syndrom, vuxna med autism och vuxna med Asperger syndrom.

Föreningen har som mål att arbeta för att förbättra villkoren för personer med autism, autismliknande tillstånd och Asperger syndrom. Detta mål kan nås genom informationsspridning, utbildning, ändamålsenlig habilitering och samarbete med andra organisationer.

Föreningens FO-nummer: 2047416-6