58878.jpg

Läs om medborgarinitiativet som är emot upphandling!

12.06.2017 kl. 22:52
Ett viktigt medborgarinitiativ har startats för att avsluta upphandling gällande nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning

Det har skapats en egen webbsida för medborgarinitiativet där man kan läsa mera om varför initiativet har startats av bl.a. Autism- och Aspergerförbundet.

"Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår att det i 9 § i lagen om offentlig upphandling införs en punkt 16 gällande en begränsning av tillämpningsområdet: Denna lag tillämpas inte på upphandling av sådana tjänster som gäller behovet av nödvändig omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning och inte heller på sådana tjänster som hänför sig till behovet och som gäller boende och tjänster i det dagliga livet.

http://www.eimyytavana.fi/pa-svenska/

Här är länken direkt till medborgarinitiativet "Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen"
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538

Jesper Ylämurto