Verksamheten hösten 2021 

Simning i Korsholm

Simning i Pargas

Simning i Helsingfors

När man måste imitera och kamouflera

RECENSION. Vi har lärt oss att det inte är enbart pojkar som är autister. Och inte enbart barn. Och att autism inte beror på känslokalla mödrar. Men än har vi mycket att lära. Pi Sundell har läst Clara Törnvalls bok Autisterna: Om kvinnor på spektrat, Clara Törnvall, Natur och Kultur. 2021. Artikeln är publicerad i Vasabladet 12.12.21

 

 

 

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med daniela.mard@hotmail.com eller tfn 044 529 03 890 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med wivi.fontell@hotmail.com eller
tfn 050 303 28 66

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)