Verksamhet våren 2019

Simning för barn i Helsingfors

Jumppastund för barn på Gymi suurpelto i Esbo 20.1

Temakväll kring intressebevakning, arv och testamente 22.1 i Helsingfors

Temakväll kring arv och testamente 12.2. i Vasa 

Temakväll kring intressebevakning 19.2 i Vasa

För mera information om de olika verksamheterna gå till händelsekalendern

Simning för familjer med barn och unga ordnas i Smedsby i Folkhälsans terapibassäng en gång i måndaden. För mera informaton astenkul@abo.fi

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Har du frågor kan du kontakta Daniela Mård på 044-529 03 89. 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med Toni. toninieminen00@gmail.com

Program för föräldrar till barn inom autismspektret.
Restaurangträff 17.1.2019 kl. 18.00

Kom med och ta del av andra föräldrars upplevelser och erfarenheter.
För mera information och anmälan kontakta Emelie Westerlund-Krogius; emelie.krogius@gmail.com
Föreningen sponsorerar med 20 euro per person.

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)

 

 

 

Aktiviteter hösten 2018

Aktivitets- och motionsträffar på Hoplop.
Mera information hittar du här!

Bollskola för barn med autism i Helsingfors.
Mera information hittar du här.

Simning för barn i Helsingfors under hösten 2018.
Mera information hittar du här.

Träffar för unga vuxna i Helsingfors med Toni.
Mera information hittar du här.

Simning för familjer med barn och unga inom autismspektret i Korsholm hösten 2018! Mer info hittar du här!

Gå direkt till händelsekalendern.