Verksamhet våren 2022

Simning i Korsholm 

Simning i Pargas 

Simning i Helsingfors 

 

OBS! Nedsatt pris för följande föreläsning för föreningens medlemmar:

Intellektuell funktionsnedsättning – med eller utan autism – utmanande beteende och psykisk sjukdom. Föreläsare är överläkare, med dr Lena Nylander, som är vuxenpsykiater från Lund. Onsdag 11 maj 2022 kl. 9.00-16.00 på Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors

Anmälan och mera information Cunductus

Medlemmar i Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening kan delta i föreläsningen till subventionerat pris. Deltagaravgiften är normalt 90 euro+ moms men föreningens medlemmar får en liten rabatt på 10 euro från Conductus. Avgiften blir 80 euro inkl. moms. Skicka in kvittot på betalningen till kansli@autism.fi så står föreningen för 30€.  Medlemmarna betalar alltså 50€ själva för dagen.

Nu är det vår tur" - mammadag 7.5.2022 kl.10-16 Arrangör: FDUV mera info här

När man måste imitera och kamouflera

RECENSION. Vi har lärt oss att det inte är enbart pojkar som är autister. Och inte enbart barn. Och att autism inte beror på känslokalla mödrar. Men än har vi mycket att lära. Pi Sundell har läst Clara Törnvalls bok Autisterna: Om kvinnor på spektrat, Clara Törnvall, Natur och Kultur. 2021. Artikeln är publicerad i Vasabladet 12.12.21

 

Träffar för unga vuxna ordnas en gång i månaden i Vasa. Före mera information ta kontakt med daniela.mard@hotmail.com eller tfn 044 529 03 890 

Träffar för unga vuxna i Helsingfors. För mera information ta kontakt med wivi.fontell@hotmail.com eller
tfn 050 303 28 66

Information om de olika aktiviteterna hittar du också på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)