Verksamhet

 

Caféträffar i Österbotten

Caféträffar i Helsingfors

Aktivitetsdagar för familjen 

Träffar för ungdomar med Asperger syndrom i Vasa och Helsingfors

Simning för barn med autism och Asperger syndrom ordnas i Helsingfors och Korsholm och Pargas. Se händelsekalendern för datum.

Sommarläger  för ungdomar med Asperger syndrom.

Föreläsningar enligt behov och önskemål