Verksamhet

 

Caféträffar i Österbotten

Caféträffar i Helsingfors

Aktivitetsdagar för familjen 

Träffar för ungdomar med Asperger syndrom i Vasa och Helsingfors

Simning för barn med autism och Asperger syndrom ordnas i Helsingfors och Korsholm och Pargas. Se händelsekalendern för datum.

Sommarläger  för ungdomar med Asperger syndrom.

Föreläsningar enligt behov och önskemål

 

Stödperson: SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf) förmedlar stödpersoner
https://samsnet.fi/verksamhet/4bt/

Stödpersonskoordinator för huvudstadsregionen Karolina Sjöberg
karolina.sjoberg@samsnet.fi

Stödpersonskoordinator för Österbotten Irene Bäckman
irene.backman(a)samsnet.fi